Toltecayotl

Mayan temple detail

Toltecayotl, den spirituella vägen från uråldriga Mesoamerika* som lär oss skapa frid, jämvikt och balans i livet. Målet är ett mentalt tillstånd där alla vibrationer och energier är heliga, Toltecayotl jobbar med kropp, sinne och själ. Dess metoder (exempelvis kost, örter, meditationer, kroppsövningar) integreras i vardagliga aktiviteter så som att gå, sova, äta, andas och observera. Grundläggande handlar det om att koppla samman hjärnan med hjärtat.

Från Indien kommer en motsvarande uråldrig lära; Ayrurveda men till skillnad från Toltecayotl är Ayurvedan väl dokumenterad då många ursprungliga böcker och källor har överlevt och utvecklats över tid. Det mesta kring Toltecayotl blev förstört när de spanska conquistadorerna erövrade Mexiko och såväl städer som böcker brändes (Codices). Det som har överlevt är sådant som förts vidare vi muntliga traditioner och som kunnat tydas via arkeologiska lämningar och tempel. Min intention är att fortsätta dela kunskap om hur Toltecayotl skapa frid, jämvikt och balans i livet så att framtida generationer kan dra nytta av detta.