Ayurveda

Ayurveda ingredients and plants

Ayurveda, kunskap om livet, är den holistiska och alternativa läran från Indien som är mer än fem tusen år gammal. Det tros vara den äldsta befintliga healingmetoden och den som grundade alla andra inriktningar. Buddhistisk, taoistisk, tibetansk och andra kulturella läkekonster har många liknande paralleller med Ayurveda. Hemligheten med den Ayurvediska individualistiska healingmetoden har emellertid inte nått utanför Indiens gränser förrän fram till idag.

Ayurveda utvecklades av sanningsprofeternas rishis, begrundande idéer. Denna tradition gick vidare muntligen från lärare till lärjunge och blev sedan Sanskritisk poesi. Mycket av detta har gått förlorat med tiden, men en stor del av kunskapen finns fortfarande kvar.

Enligt rishis har allting sitt ursprung i det kosmiska medvetandet, en energi som visar sig i fem grundläggande element; eter (rymd), luft, eld, vatten och jord vilka alla utgör fundamentet i den Ayurvediska läran. I begynnelsen befann sig universum i ett obestämt medvetet tillstånd i vilket den svaga vibrationen av det kosmiska, ljudlösa ljudet aum uppenbarade sig. Utifrån vibrationen kom först elementet eter, vars subtila rörelser skapade luft, eller eter i rörelse. Detta producerade friktion, vilket följaktligen genererade värme. Elementet eld yttrade sig genom dessa partiklar av värme och energi i kombination med intensivt ljus. På grund av eldens värme, löstes eter upp och smälte till vatten. Därefter övergår det i fast form till elementet jord.

Från dessa fem element härstammar all materia. Genom jorden skapades alla organiskt levande växter och djur, också människan, och organiska substanser som mineraler.

Kärnan i Ayurveda är konceptet om de tre doshas, eller de tre olika typerna av kroppskonstitutioner. Från eter och luft kommer vata; från eld och till viss del vatten kommer pitta, och från vatten och jord kommer kapha. Utifrån elementen och doshas klargör vi den grundläggande karaktären hos olika individer och vi fastställer en unik behandlingslinje utifrån deras behov.

Ayurveda, en lära om självläkning, omfattar diet och näringslära, livsstil, yoga, meditation, vila och avslappning samt medicinalväxter i kombination med renings- och förnyelseprogram i syfte att heala kropp, själ och sinne (panchakarma). Ytterligare ett flertal behandlingsformer såsom Laya-yoga (ljud), färg- och aromaterapi samt kristallhealing kan användas.

Vid en Ayurvedisk konsultation undersöks din puls, dina naglar och din tunga. Med hjälp av ett frågeformulär som du fyller i kommer vi att finna ditt dominerande dosha-element. Efter att vi hittat din kroppskonstitution kommer du att få en lista på mat, kryddor, medicinalväxter, en uppföljningsplan för kost och ett specialblandat örtte som kommer att stödja och harmonisera din dosha.