Panchakarma

Walter Meneses standing

Den centrala elden (jatharagni) styr matsmältning och assimilering av mat, när agni är stark och hälsosam kan en person äta vadsomhelst och systemet kan smälta det assimilera, och suga upp, sedan eliminera gifter. När agni blir svag eller störd på grund av ohälsosam livsstil, dålig kost eller negativa känslor blir matsmältningen rubbad, obearbetad mat fastnar i tarmar och det blir kvar som gifter i kroppen, kladdig, illaluktande sur substans kallad ama. När ama tilltäpper kanaler blockerar den prana (livsenergi) att flöda fritt och sjukdom uppstår.

Det är viktigt att avlägsna ama ifrån kroppen med hjälp av utrensningsprogram (panchakarma).Panchakarma (föryngrings terapi) hjälper kroppen att avlägsna gifter (ama) på cellnivå ifrån vävnader ner i matsmältningsorganen och på så vis utifrån kroppen. Det unika med panchakarma är att man fokusera på hela personens behov och ger redskap till en fortsatt god hälsa. Efteråt känner man sig piggare, yngre och klarare till sinnet.