Kundalini Yoga

Japanese garden fountain

Kundalini yoga är en lära, konst och en teknik som gör att vi kan komma åt och utnyttja vår egen kreativitet. Denna kraft (Shakti) tros ligga outnyttjad i den lägre delen av ryggraden och brukar ofta beskrivas som en ihopringlad, sovande orm (Kundalin betyder ”ihopringlad”), tills den vaknar, spontant eller genom yogatekniker och reser sig för att förena sig med den universella kraften (prana). Detta ger en individ kraft, med utökad medvetenhet och vakenhet utöver den vanliga uppfattningsförmågan.

Kundalini yoga består av övningar och positioner (asanas) med särskild andningsteknik (pranyama), hand- och fingerkombinationer (mudras) kroppslås (bhandas), sång (mantras), sekvens av rörelser (kriyas) och meditation, tillsammans eller i en sekvens för att skapa exakta, specifika effekter.

Denna lära har studerats i kloster i Indien och i Tibet under tusentals år.

Alla former av yoga strävar efter samma mål: förening. Yoga betyder att förena eller länka människan med universum.